2019-02-20

ZARZĄDZENIA 2019

UWAGA!

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

 

L.p. Nr zarządzenia Data  Teść 
1 1/2019 7.01.2019 dot. instrukcji dostępu do pomieszczeń OKSiBP
2 2/2019 18.02.2019 dot. czasowego skrócenia godzin otwarcia biblioteki w Wiślinie
3 3/2019 25.02.2019 dot. komisji rekrutacyjnej
4 4/2019 25.03.2019 dot. organizacji pracy Ośrodka w okresie kwiecień-czerwiec
5 5/2019 26.03.2019 dot. zmian w Regulaminie pracy
6 6/2019 26.03.2019 dot. zmian w Regulaminie wynagradzania
7 7/2019 26.03.2019 dot. Regulaminu korzystania z szatni
8 8/2019 26.03.2019 dot. Regulaminu wynajmowania powierzchni
9 9/2019 01.04.2019 dot. czasowego zamknięcia Bibliotek
10 10/2019 09.05.2019 dot. Cennika opłat - Stanica Wodna w Wiślince
11 11/2019 09.05.2019 dot. Regulaminu Stanicy Wodenej w Wislince
12 12/2019 10.06.2019 dot. czasowego zamknięcia Ośrodka i filii bibliotecznych
13 13/2019 10.06.2019 dot. czasowego zamknięcia biblioteki publicznej i filii bibliotecznych
14 14/2019 11.06.2019 dot. otwarcia OKSiBP i filii bibliotecznych w okresie wakacyjnym
15 15/2019 01.07.2019 dot. przeprowadzenia skontrum w Bibliotece Publicznej...
16 16/2019 08.07.2019 dot. wprowadzenia Regulaminu przystani kajakowej w Centrum Rekreacji w Juszkowie
17 17/2019 29.07.2019 dot. przeprowadzenia skontrum w Bibliotece Publicznej(...) filia w Wiślinie
18 18/2019 28.08.2019 dot. czasu pracy OKSiBP
19 19/2019 29.08.2019 dot. cennika zajęć artystycznych w OKSiBP w Cieplewie
20 20/2019 09.10.2019 dot. wydawania identyfikatorów parkingowych w Mediatece w Straszynie
21 21/2019 16.10.2019 dot. czasowego zamknięcia Mediateki w Straszynie
22 22/2019 22.10.2019 dot. powołania komisji rekrutacyjnej
23 23/2019 05.12.2019 dot. funkcjonowania OKSiBP w okresie świątecznym
24 24/2019 09.12.2019 dot. czasowego zamknięcia Biblioteki Publicznej

 

Załączniki

  2_2019 Zarządzenie.pdf 189,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_2019 Zarządzenie.pdf 199,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_2019 Zarządzenie.pdf 224,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_2019 Zarządzenie.pdf 240,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_2019 Zarządzenie.pdf 220,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_2019 Zarządzenie.pdf 240,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_2019 Zarządzenie.pdf 183,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_2019_Zarządzenie.pdf 222,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_2019_Zarządzenie.pdf 286,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_2019_Zarządzenie.pdf 181,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_2019_Zarządzenie.pdf 198,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_2019_Zarządzenie.pdf 208,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_2019_zarządzenie.pdf 189,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_2019_Zarządzenie.pdf 275,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_2019_Zarządzenie.pdf 184,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_2019_Zarządzenie.pdf 184,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_2019_Zarządzenie.pdf 235,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_2019_Zarządzenie.pdf 288,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_2019_Zarządzenie.pdf 210,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_2019_Zarządzenie.pdf 209,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_2019_Zarządzenie.pdf 140,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_2019_Zarządzenie.pdf 135,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się