2018-01-10

ZARZĄDZENIA 2018

UWAGA!

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

 

l.p. NR ZARZĄDZENIA  DATA TREŚĆ
1 1/2018 10.01.2018 dot. organizacji pracy w okresie ferii zimowych
2 2/2018 15.01.2018 dot. regulaminu wydarzeń artystycznych
3 3/2018 15.01.2018 dot. regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów
4 4/2018 5.02.2018 dot. godzin otwarcia Mediateki
5 5/2018 21.03.2018 dot. zamknięcia Ośrodka
6 6/2018 26.03.2018 dot. zamknięcia filii bibliotecznych
7 7/2018 11.04.2018 dot. czasowego zamkniecia Ośrodka
8 8/2018 07.05.2018 dot. zamknięcie Ośrodka 24.05.2018
9 9/2018 2.05.2018 dot. otwarcia Ośrodka w okresie wakacyjnym
10 10/2018 9.08.2018 dot. czasowego zamkniecia ośrodka
11 11/2018 20.08.2018 dot. regulaminu Festiwalu w Juszkowie
12 12/2018 20.08.2018 dot. zamknięcia CR w Juszkowie
13 13/2018 5.09.2018 dot. cennika zajęć artstycznych
14 14/2018 5.09.2018 dot. zamknięcia Ośrodka
15 15/2018 18.09.2018 dot. cennika zajęć artystycznych
16 16/2018 18.09.2018 dot. zamknięcia Ośrodka
17 17/2018 18.09.2018 dot. zamkniecie Ośrodka i filii bibliotecznych
18 18/2018 25.09.2018 dot. zamknięcia bibliotek
19 19/2018 01.10.2018 dot. cennika zajęć artystycznych
20 20/2018 01.10.2018 dot. powołania komisji przetargowej
21 21/2018 11.10.2018 dot. zamknięcia Ośrodka w zw. z wyborami
22 22/2018 24.10.2018 dot. zamknięcia placówek 02.11.2018 i 12.11.2018
23 23/2018 22.11.2018 dot. powołania komiji rekrutacyjnej
24 24/2018 10.12.2018 dot. zamkniecia Ośrodka i Biblioteka w okresie świątecznym

 

 

Załączniki

  01_2018_Zarządzenie.pdf 370,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02_2018_Zarządzenie.pdf 381,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03_2018_Zarządzenie.pdf 406,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04_2018_Zarządzenie.pdf 152,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05_2018_Zarządzenie.pdf 188,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06_2018_Zarządzenie.pdf 194,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  07_2018_Zarządzenie.pdf 201,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_2018 Zarządzenie .pdf 197,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_2018_Zarządzenie .pdf 152,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_2018_Zarządzenie .pdf 196,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_2018_Zarządzenie .pdf 332,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_2018_Zarządzenie .pdf 195,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_2018_Zarządzenie .pdf 205,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_2018_Zarządzenie .pdf 189,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_2018_Zarządzenie .pdf 205,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_2018_Zarządzenie .pdf 189,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_2018_Zarządzenie .pdf 198,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_2018_Zarządzenie .pdf 190,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_2018_Zarządzenie .pdf 205,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_2018_Zarządzenie .pdf 174,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_2018_Zarządzenie .pdf 189,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_2018_Zarządzenie .pdf 194,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_2018_Zarządzenie .pdf 201,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_2018_Zarządzenie .pdf 183,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się