2017-10-23

Zarządzenia 2017

UWAGA!

Pełna treść zarządzeń znajduje się w załącznikach u dołu strony

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2017

02.01.2017

Dot. wykazu działu rejestru umów

2.        

2/2017

02.01.2017

Dot. procedur bezpieczeństwa informacji

3.        

3/2017

02.01.2017

Dot. systemu zastępstw

4.        

4/2017

05.01.2017

Dot. zamknięci Mediateki

5.        

5/2017

05.01.2017

Dot. godzin otwarcia mediateki

6.        

6/2017

10.01.2017

Dot. komisji rekrutacyjnej

7.        

7/2017

11.01.2017

Dot. czasowego zamknięcia biblioteki Cieplewie

8.        

8/2017

01.02.2017

Dot. regulaminu zamówień publicznych

9.        

9/2017

12.04.2017

Dot. otwarcia Ośrodka w maju

10.    

10/2017

09.05.2017

Dot. powołania komisji rekrutacyjnej

11.    

11/2017

17.06.2017

Dot. powołania komisji rekrutacyjnej

12.    

12/2017

21.06.2017

Dot. otwarcia OKSiBP w okresie wakacyjnym

13.    

13/2017

10.07.2017

Dot. instrukcji dostępu do pomieszczeń

14.    

14/2017

09.08.2017

Dot. zamknięcia OKSiBP

15.    

15/2017

17.08.2017

Dot.  powołania komisji rekrutacyjnej

16.    

16/2017

23.08.2017

Dot. regulaminu FOTeL

17.    

17/2017

29.08.2017

Dot. otwarcia OKSiBP we wrześniu

18.    

18/2017

07.09.2017

Dot.  procedur bezpieczeństwa informacji

19.    

19/2017

05.10.2017

Dot. regulaminu bibliotek

20.    

20/2017

05.10.2017

Dot. opłat za zajęcia edukacyjno-artystyczne

21.    

21/2017

05.10.2017

Dot. opłat za spektakle i projekcje filmowe

22.    

22/2017

05.10.2017

Dot. opłat za wynajem sal

23.    

23/2017

05.10.2017

Dot. zamknięcia Ośrodka

24.    

24/2017

24.10.2017

Dot. zamknięcia Mediateki

25.    

25/2017

22.11.2017

Dot. zamknięcia Mediateki

26.    

26/2017

30.11.2017

Dot. zamknięcia Ośrodka i fili bibliotecznych

27.    

27/2017

30.11.2017

Dot. powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

Załączniki

  1_2017_Zarządzenie...EJ. UMÓW.pdf 705,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_2017_Zarządzenie...PA BIPpdf.pdf 515,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_2017_Zarządzenie...astępstw.pdf 580 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_2017_ZAMKNIĘCIE MEDIATEKI.pdf 489,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_2017_godziny otwa...MEDIATEKI.pdf 425,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_2017_ Zarządzeni...rutacyjna.pdf 490,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_2017_Zarządzenie...LIOTEKI C.pdf 488,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_2017_Zarządzenie...blicznych.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9_2017_Otwarcia Ośrodka Maj.pdf 501,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_2017_ Zarządzen...rutacyjna.pdf 498,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_2017_ Zarządzen...rutacyjna.pdf 498,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_2017_BIBLIOTEKI WAKACJE.pdf 288,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_2017_Zarządzeni...ępu BIP .pdf 492,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_2017_Zamkniecie Ośrodka.pdf 358,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_2017_ Zarządzen...rutacyjna.pdf 500,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_2017_Zarządzeni...MIN FOTEL.pdf 805,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_2017_Otwrcie Oś...a 09,2017.pdf 417,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_2017 PBI. IZSI -...ZĄDZENIE.pdf 385,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_2017_Zarzadzenie...regulamin.pdf 934,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_2017_Zarządzeni...ZAJ. ART..pdf 391,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_2017 Zarządzeni...Ł.SPEKT..pdf 374,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_2017 Zarządzeni...NAJEM SAL.pdf 380,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_2017 Zarządzeni...DNI_WOLNE.pdf 506,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_2017 Zarządzeni...MEDIATEKI.pdf 494,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25_2017 Zarządzeni...MEDIATEKI.pdf 492,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26_2017 Zarzadzenie... Ośrodka.pdf 362,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27_2017_Zarzadzenie... wislinka.pdf 501,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się