2017-04-12

Zarządzenia 2016

UWAGA!

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2016

04.01.2016

Dot. regulaminu organizacyjnego

2.        

2/2016

25.04.2016

Dot. kontroli boisk

3.        

3/2016

26.04.2016

Dot. dodatkowego dnia wolnego

4.        

4/2016

11.05.2016

Dot. zamknięcia Ośrodka i filii bibliotecznych

5.        

5/2016

12.05.2016

Dot. regulaminu skarg i wniosków

6.        

6/2016

01.06.2016

dot. regulaminu zamówień publicznych

7.        

7/2016

13.06.2016

Dot. komisji rekrutacyjnej

8.        

8/2016

15.06.2016

Dot. czasowego zamknięcia bibliotek

9.        

9/2016

29.06.2016

Dot. otwarcia Ośrodka w okresie wakacyjnym

10.    

10/2016

19.07.2016

Dot. komisji rekrutacyjnej

11.    

11/2016

23.08.2016

Dot. komisji konkursowej - Kawiarnia

12.    

12/2016

08.09.2016

Dot. regulaminu rezerwacji spektakli

13.    

13/2016

08.09.2016

Dot. odpłatności za spektakle

14.    

14/2016

08.09.2016

Dot. odpłatności za zajęcia

15.    

15/2016

03.10.2016

Dot. dnia wolnego

16.    

16/2016

03.10.2016

Dot. wprowadzenia Regulaminu OKSiR Studio Fitness

17.    

17/2016

03.10.2016

Dot. cennika karnetów miesięcznych OKSiR Studio Fitness

18.    

18/2016

20.10.2016

Dot. dnia wolnego od pracy i zamknięcia Ośrodka

19.    

19/2016

25.10.2016

Dot. regulaminu organizacyjnego

20.    

20/2016

05.12.2016

Dot. zamknięcia Ośrodka

 

Załączniki

  01_2016_Zarzadzenie...NIZACYJNY.pdf 582,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02_2016_Zarzadzenie...OLI_BOISK.pdf 517,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03_2016_Zarzadzenie_DNI_WOLNE.pdf 353,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04_2016_Zarzadzenie_DNI_WOLNE.pdf 432,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05_2016_Zarzadzenie...WNIOSKOWa.pdf 844,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06_2016_Zarządzeni...publiczne.pdf 435,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  06_2016_Zarządzeni...łącznik.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  07_2016_Zarzadzenie...RUTACYJNA.pdf 431,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08_2016_Zarzadzenie...DNI_WOLNE.pdf 441,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_2016_Zarządzeni...Ł.SPEKT..pdf 364,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_2016_Zarzadzenie...MEDIATEKI.pdf 433,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_2016_Zarzadzenie...ERW_BILET.pdf 392,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_2016_Zarzadzenie...DNI_WOLNE.pdf 352,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_2016_Zarządzeni...ART.EDUK..pdf 376,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_2016_Zarzadzenie OKSiR SF.pdf 460,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_2016_Zarządzeni...ESIĘCZNE.pdf 367,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_2016_Zarządzeni...DNI_WOLNE.pdf 351,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_2016_Zarządzeni...DNI_WOLNE.pdf 429,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_2016_Zarządzeni...NIZACYJNY.pdf 891,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się