2015-03-13

Zarządzenia 2015

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2015

02.01.2015

dot. zmian w regulaminie organizacyjnym

2.        

2/2015

27.03.2015

Dot. dodatkowego dnia wolnego

3.        

3/2015

07.05.2015

Dot. dodatkowego dnia wolnego

4.        

4/2015

18.05.2015

Dot. zamknięcia Ośrodka i filii bibliotecznych

5.        

5/2015

19.06.2015

Dot. zamknięcia Ośrodka dla interesantów

6.        

6/2015

24.08.2016

Dot. powołania komisji ds. przejęcia dokumentacji

7.        

7/2015

01.09.2015

Dot. odpłatności za spektakle

8.        

8/2015

01.09.2015

Dot. odpłatności za zajęcia eduk.-art.

9.        

9/2015

26.10.2015

Dot. dodatkowego dnia wolnego

10.    

10/2015

26.10.2015

Dot. regulaminu zajęć sportowych realizowanych w świetlicach

11.    

11/2015

17.10.2015

Dot. dodatkowego dnia wolnego

12.    

12/2015

30.11.2015

Dot. komisji rekrutacyjnej

13.    

13/2015

01.12.2015

Dot. regulaminu reklam

14.    

14/2015

07.12.2015

Dot. komisji rekrutacyjnej

UWAGA! 

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

 

 

 

 

Załączniki

  3_Zarz 2015.pdf 251,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_Zarz 2015.pdf 269,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_Zarz 2015.pdf 250,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_Zarz 2015.pdf 303,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_Zarz 2015.pdf 303,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_Zarz_2015.pdf 252,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_Zarz_2015.pdf 253,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_Zarz_2015.pdf 332,36 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się