2015-03-13

Zarządzenia 2014

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2014

01.07.2014

dot. regulaminu organizacyjnego

2.        

2/2014

01.07.2014

dot. regulaminu pracy

3.        

3/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wynagradzania

4.        

4/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zamówień poniżej 30 ty. euro

5.        

5/2014

01.07.2014

dot. regulaminu rekrutacji

6.        

6/2014

01.07.2014

dot. rejestru umów

7.        

7/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wew. kontroli finansowej

8.        

8/2014

01.07.2014

dot. instrukcji kasowej

9.        

9/2014

01.07.2014

dot. odzieży ochronnej

10.    

10/2014

01.07.2014

dot. procedur ochrony danych osobowych

11.    

11/2014

01.07.2014

dot. powołania ABI

12.    

12/2014

01.07.2014

dot. samochodu służbowego

13.    

13/2014

01.07.2014

dot. regulaminu ZFŚS

14.    

14/2014

01.07.2014

dot. okularów

15.    

15/2014

01.07.2014

dot. gospodarki majątkiem trwałam

16.    

16/2014

01.07.2014

dot. instrukcji inwentaryzacyjnej

17.    

17/2014

01.07.2014

dot. systemu zastępstw

18.    

18/2014

01.07.2014

dot. telefonu służbowego

19.    

19/2014

01.07.2014

dot. sprzętu elektronicznego

20.    

20/2014

01.07.2014

dot. regulaminu sali kinowo-teatralnej

21.    

21/2014

01.07.2014

dot. legitymacji służbowej

22.    

22/2014

01.07.2014

dot. regulaminu newsletter

23.    

23/2014

01.07.2014

dot. regulaminu „kadr-…”

24.    

24/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zaj. artystycznych

25.    

25/2014

01.07.2014

dot. rejestru pieczątek

26.    

26/2014

01.07.2014

dot. instr. obiegu dokumentów finansowo-księgowych

27.    

27/2014

01.07.2014

dot. godz. otwarcia kasy

28.    

28/2014

01.07.2014

dot. karnetów miesięcznych OKSI STUDIO FITNESS

29.    

29/2014

01.07.2014

dot. opłat za spektakle i projekcje filmowe

30.    

30/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia artystyczne

31.    

31/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia sportowe

32.    

32/2014

01.07.2014

dot. kodeksu etyki

33.    

33/2014

01.07.2014

dot. opłat za wynajem sali

34.    

34/2014

01.07.2014

dot. rozkładu czasu pracy

35.    

35/2014

01.07.2014

dot. procedur kontroli zarządczej

36.    

36/2014

01.07.2014

dot. samooceny

37.    

37/2014

01.07.2014

dot. spotkanie organizacyjne

38.    

38/2014

01.08.2014

dot. wyznaczenia koordynatora ds. kontroli zarządczej

39.    

39/2014

01.08.2014

dot. regulaminu rezerwacji biletów

40.    

40/2014

04.08.2014

dot.  zasada przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

41.    

41/2014

18.08.2014

dot. rozkładu czasu pracy

42.    

42/2014

03.09.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

43.    

43/2014

30.09.2014

dot. regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki…

44.    

44/2014

30.09.2014

dot. regulaminu OKSiR Studio FITNESS

45.    

45/2014

30.09.2014

dot. zasad korzystania z OKSiR STUDIO FITNESS przez pracowników

46.    

46/2014

30.10.2014

dot. powołania komisji ds. selekcji zbiorów bibliotecznych

47.    

47/2014

30.10.2014

dot. regulaminu korzystania z pokoi gościnnych

48.    

48/2014

18.11.2014

dot. powołania komisji rekrutacyjnej - bibliotekarz

49.    

49/2014

12.12.2014

dot. zmian w regulaminie rezerwacji biletów

50.    

50/2014

15.12.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

51.    

51/5014

18.12.2014

dot. procedur kancelaryjno-archiwizacyjnych

52.    

52/2014

20.12.2014

dot. odwołania ABI

UWAGA! 

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

Załączniki

  1_Zarz.pdf 548,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_Zarz.pdf 711,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_Zarz.pdf 443,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_Zarz.pdf 500,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_Zarz.pdf 465,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_Zarz.pdf 461,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_Zarz.pdf 294,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_Zarz.pdf 300,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_Zarz.pdf 223,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_Zarz.pdf 235,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_Zarz.pdf 381,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_Zarz.pdf 292,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_Zarz.pdf 214,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_Zarz.pdf 221,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_Zarz.pdf 262,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_Zarz.pdf 221,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_Zarz.pdf 352,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_Zarz.pdf 294,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_Zarz.pdf 293,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_Zarz.pdf 235,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_Zarz.pdf 339,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_Zarz.pdf 309,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_Zarz.pdf 726,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25_Zarz.pdf 265,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26_Zarz.pdf 298,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_Zarz.pdf 619,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27 Zarz.pdf 243,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29_Zarz.pdf 230,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30_Zarz.pdf 233,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31_Zarz.pdf 232,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28_Zarz.pdf 234,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32_Zarz.pdf 228,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33_Zarz.pdf 236,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34_Zarz.pdf 294,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35_Zarz.pdf 336,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36_Zarz.pdf 335,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37_Zarz.pdf 293,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38 _Zarz.pdf 262,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40_Zarz.pdf 296,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39_Zarz.pdf 402,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41_Zarz.pdf 297,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42_Zarz.pdf 249,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45_Zarz.pdf 300,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43_Zarz.pdf 332,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44_Zarz.pdf 333,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46_Zarz.pdf 309,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47_Zarz.pdf 300,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48_Zarz.pdf 303,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49_Zarz.pdf 334,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50_Zarz.pdf 251,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51_Zarz.pdf 232,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_7.2014_Zał.pdf 242,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_8.2014_Zał.pdf 238,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_9.2014_Zał.pdf 224,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_13.2014_Zał.pdf 205,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_10.2014_Zał.pdf 522,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_12.2014_Zał.pdf 252,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_15.2014_Zał.pdf 242,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_16.2014_Zał.pdf 306,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_18.2014_Zał.pdf 191,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_19.2014_Zał.pdf 184,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_26.2014_Zał.pdf 302,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_32.2014_Zał.pdf 261,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_35.2014_Zał.pdf 433,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_36.2014_Zał.pdf 275,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_47.2014_Zał.pdf 284,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się