2015-03-13

Zarządzenia 2014

L.P.

NR ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.        

1/2014

01.07.2014

dot. regulaminu organizacyjnego

2.        

2/2014

01.07.2014

dot. regulaminu pracy

3.        

3/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wynagradzania

4.        

4/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zamówień poniżej 30 ty. euro

5.        

5/2014

01.07.2014

dot. regulaminu rekrutacji

6.        

6/2014

01.07.2014

dot. rejestru umów

7.        

7/2014

01.07.2014

dot. regulaminu wew. kontroli finansowej

8.        

8/2014

01.07.2014

dot. instrukcji kasowej

9.        

9/2014

01.07.2014

dot. odzieży ochronnej

10.    

10/2014

01.07.2014

dot. procedur ochrony danych osobowych

11.    

11/2014

01.07.2014

dot. powołania ABI

12.    

12/2014

01.07.2014

dot. samochodu służbowego

13.    

13/2014

01.07.2014

dot. regulaminu ZFŚS

14.    

14/2014

01.07.2014

dot. okularów

15.    

15/2014

01.07.2014

dot. gospodarki majątkiem trwałam

16.    

16/2014

01.07.2014

dot. instrukcji inwentaryzacyjnej

17.    

17/2014

01.07.2014

dot. systemu zastępstw

18.    

18/2014

01.07.2014

dot. telefonu służbowego

19.    

19/2014

01.07.2014

dot. sprzętu elektronicznego

20.    

20/2014

01.07.2014

dot. regulaminu sali kinowo-teatralnej

21.    

21/2014

01.07.2014

dot. legitymacji służbowej

22.    

22/2014

01.07.2014

dot. regulaminu newsletter

23.    

23/2014

01.07.2014

dot. regulaminu „kadr-…”

24.    

24/2014

01.07.2014

dot. regulaminu zaj. artystycznych

25.    

25/2014

01.07.2014

dot. rejestru pieczątek

26.    

26/2014

01.07.2014

dot. instr. obiegu dokumentów finansowo-księgowych

27.    

27/2014

01.07.2014

dot. godz. otwarcia kasy

28.    

28/2014

01.07.2014

dot. karnetów miesięcznych OKSI STUDIO FITNESS

29.    

29/2014

01.07.2014

dot. opłat za spektakle i projekcje filmowe

30.    

30/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia artystyczne

31.    

31/2014

01.07.2014

dot. opłat za zajęcia sportowe

32.    

32/2014

01.07.2014

dot. kodeksu etyki

33.    

33/2014

01.07.2014

dot. opłat za wynajem sali

34.    

34/2014

01.07.2014

dot. rozkładu czasu pracy

35.    

35/2014

01.07.2014

dot. procedur kontroli zarządczej

36.    

36/2014

01.07.2014

dot. samooceny

37.    

37/2014

01.07.2014

dot. spotkanie organizacyjne

38.    

38/2014

01.08.2014

dot. wyznaczenia koordynatora ds. kontroli zarządczej

39.    

39/2014

01.08.2014

dot. regulaminu rezerwacji biletów

40.    

40/2014

04.08.2014

dot.  zasada przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

41.    

41/2014

18.08.2014

dot. rozkładu czasu pracy

42.    

42/2014

03.09.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

43.    

43/2014

30.09.2014

dot. regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki…

44.    

44/2014

30.09.2014

dot. regulaminu OKSiR Studio FITNESS

45.    

45/2014

30.09.2014

dot. zasad korzystania z OKSiR STUDIO FITNESS przez pracowników

46.    

46/2014

30.10.2014

dot. powołania komisji ds. selekcji zbiorów bibliotecznych

47.    

47/2014

30.10.2014

dot. regulaminu korzystania z pokoi gościnnych

48.    

48/2014

18.11.2014

dot. powołania komisji rekrutacyjnej - bibliotekarz

49.    

49/2014

12.12.2014

dot. zmian w regulaminie rezerwacji biletów

50.    

50/2014

15.12.2014

dot. dodatkowych dni wolnych

51.    

51/5014

18.12.2014

dot. procedur kancelaryjno-archiwizacyjnych

52.    

52/2014

20.12.2014

dot. odwołania ABI

UWAGA! 

Pełne treści zarządzeń dostępne są  w załącznikach do pobrania u dołu strony.

Załączniki

  1_Zarz.pdf 548,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_Zarz.pdf 711,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_Zarz.pdf 443,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_Zarz.pdf 500,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_Zarz.pdf 465,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_Zarz.pdf 461,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_Zarz.pdf 294,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_Zarz.pdf 300,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_Zarz.pdf 223,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_Zarz.pdf 235,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_Zarz.pdf 381,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_Zarz.pdf 292,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_Zarz.pdf 214,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_Zarz.pdf 221,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_Zarz.pdf 262,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_Zarz.pdf 221,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_Zarz.pdf 352,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_Zarz.pdf 294,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_Zarz.pdf 293,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_Zarz.pdf 235,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_Zarz.pdf 339,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_Zarz.pdf 309,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_Zarz.pdf 726,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25_Zarz.pdf 265,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26_Zarz.pdf 298,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_Zarz.pdf 619,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27 Zarz.pdf 243,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29_Zarz.pdf 230,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30_Zarz.pdf 233,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31_Zarz.pdf 232,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28_Zarz.pdf 234,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32_Zarz.pdf 228,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33_Zarz.pdf 236,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34_Zarz.pdf 294,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35_Zarz.pdf 336,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36_Zarz.pdf 335,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37_Zarz.pdf 293,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38 _Zarz.pdf 262,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40_Zarz.pdf 296,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39_Zarz.pdf 402,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41_Zarz.pdf 297,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42_Zarz.pdf 249,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45_Zarz.pdf 300,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43_Zarz.pdf 332,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44_Zarz.pdf 333,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46_Zarz.pdf 309,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47_Zarz.pdf 300,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48_Zarz.pdf 303,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49_Zarz.pdf 334,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50_Zarz.pdf 251,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51_Zarz.pdf 232,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_7.2014_Zał.pdf 242,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_8.2014_Zał.pdf 238,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_9.2014_Zał.pdf 224,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_13.2014_Zał.pdf 205,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_10.2014_Zał.pdf 522,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_12.2014_Zał.pdf 252,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_15.2014_Zał.pdf 242,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_16.2014_Zał.pdf 306,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_18.2014_Zał.pdf 191,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_19.2014_Zał.pdf 184,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_26.2014_Zał.pdf 302,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_32.2014_Zał.pdf 261,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_35.2014_Zał.pdf 433,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_36.2014_Zał.pdf 275,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarz_47.2014_Zał.pdf 284,02 KB (pdf) szczegóły pobierz