2017-10-23

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Informacja o sposobach składania skarg i wniosków w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański:

Przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdańskiodbywa się zgodnie z przepisami:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 poz. 23),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

·         pisemnie – pod adres: OśrodekKultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20a,

·         pocztą elektroniczną – pod adres: oksibp@pruszczgdanski.pl

·         ustnie do protokołu w siedzibie Ośrodka.

Skargi i wnioski nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną powinny zawierać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek. Ośrodek nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym - zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, stanowiącym, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w OKSiBP przyjmują:

  1. Dyrektor– w środy, w godzinach od 17.00 do 19.00 – po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie lub BOK;
  2. Kierownik ds. sportu i obsługi klienta– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub BOK;
  3. Sekretariat– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00;
  4. Biuro Obsługi Klienta– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 do 19:00.

Informacje o stanie załatwionych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać:

  • dzwoniąc na numer telefonu: 58 682 85 78 lub 728 415 570
  • kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: oksibp@pruszczgdanski.pl