2018-11-08

Ogłoszenia o naborze

1. Ogłoszenie o naborze nr 01/2018 z 8.11.2018 - NABÓR ZAMKNIĘTY

Termin składania ofert: 22.11.2018

Stanowisko: Referent w Biurze Obsługi Klienta 

Szczegóły do pobrania poniżej

 

2. Ogłoszenie o naborze nr 02/2018 z 8.11.2018 NABÓR ZAMKNIĘTY

Termin składania ofert: 22.11.2018

Stanowisko: Organizator imprez artystycznych

Szczegóły do pobrania poniżej

 

3. Ogłoszenie o naborze nr 03/2018 z 8.11.2018 NABÓR ZAMKNIĘTY

Termin składania ofert: 22.11.2018

Stanowisko: Specjalista ds. promocji

Szczegóły do pobrania poniżej

 

4. Ogłoszenie o naborze nr 04/2018 z 8.11.2018 NABÓR ZAMKNIĘTY

Termin składania ofert: 22.11.2018

Stanowisko: Specjalista od czystości

Szczegóły do pobrania poniżej

 

5. Ogłoszenie o naborze nr 05/2018 z 8.11.2018 NABÓR ZAMKNIĘTY

Termin składania ofert: 22.11.2018

Stanowisko: Konserwator 

Szczegóły do pobrania poniżej

 

 

Załączniki

  01_2018 nabór ref. w BOK.pdf 177,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02_2018 organizator...stycznych.pdf 177,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03_2018 spec. ds. promocji.pdf 178,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04_2018 specjalista...zystości.pdf 176,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05_2018 konserwator.pdf 184,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 02_2018.pdf 126,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 01_2018.pdf 159,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 03_2018.pdf 126,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się