2015-03-13

Organizacja

 I. STATUS PRAWNY

• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzani pracowników instytucji kultury
• Uchwała nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański 

• Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego
• Akty wewnętrzne określające szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka - więcej w zakładce ZARZĄDZENIA

              Do pobrania:
              STATUT
              REGULAMIN ORGANIZACYJNY       ZMIANA 02.01.2015

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
              Do pobrania:

              SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

III. BUDŻET

Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 wynosi: 3 010 800,00 zł

 
Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 wynosi: 2 520 880,00 zł

Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017 wynosi: 2 276 000,00 zł

Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 wynosi: 2 155 000,00 zł 

Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015 wynosi: 1 890 000,00 zł

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się