2015-03-11

Kontakt

Nazwa: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
Symbol: OKSiBP
Adres: 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20a
Telefon: 58 682 85 78, 728 415 570
NIP: 593-17-08-146
Regon: 190129226
nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002
e-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl
Adres www: http://www.oksibp.pruszczgda.pl
Zakres działania: działalność kulturalna, sportowa i biblioteczna.
Redakcja BIP: Agnieszka Wrześniewska, tel. 728 415 563,  aw@pruszczgdanski.pl
Redakcja BIP w zakresie zamówień publicznych: Anna Latowska, tel. 728 415 570, al@pruszczgdanski.pl

I. GODZINY OTWARCIA


Biuro Obsługi Klienta (kasa biletowa) czynne:
od poniedziałku do czwartku, w godz.: 12:00-20:00; 
telefon: 58 682 85 78 wew. 1 lub 728 415 566
e-mail: rezerwacje@pruszczgdanski.pl

Sekretariat OKSiBP
przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku, w godz.: 8:00-17:00
telefon: 58 682 85 78 wew. 2 lub 728 415 570

Księgowość
przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku, w godz.: 8:00-17:00
telefon: 728 415 569

Biblioteka Publiczna w Cieplewie
telefon: 728 415 568

e-mail: biblioteka@pruszczgdanski.pl

godziny otwarcia:
poniedziałki - 9:00-18:00    10.00-14.00 PRACA WEWNĘTRZNA - BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA
wtorki - 9:00-18:00
środy - 9:00-21:00
czwartki - 9:00-18:00
niedziele - 10:00-15:00

Biblioteka Publiczna filia Mediateka w Straszynie
adres: ul. Dworcowa 6a, 83-010 Straszyn
telefon: 883 833 958
e-mail: mediateka@pruszczgdanski.pl
godziny otwarcia:

poniedziałki - nieczynne

wtorki- 10.00-18.00

środy - 12:00-18:00

czwartki - 12:00-20:00

piątki - 10.00-18.00

soboty- 9:00-13:00


Biblioteka Publiczna filia w Wiślinie
adres: ul. Słoneczna 4, 83-021 Wiślina
telefon: 58 682 84 07; 883 836 897
e-mail: wislina@pruszczgdanski.pl
godziny otwarcia:
poniedziałki -8.00-16.00    10.00-14.00 PRACA WEWNĘTRZNA - BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA

wtorki - 8:00-16:00

środy - 9:00-17:00
czwartki - nieczynne
piątki - 8:00-14:00

II. WYKAZ STANOWISK

WYKAZ STANOWISK

L.P.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

ADRES E-MAIL

Ośrodek Kultury i Sportu

1

Specjalista ds. administracji

Anna Sychta

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

2

Dyrektor

Grzegorz Cwaliński

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

3

Zastępca dyrektora

Karol Lipski

kl@pruszczgdanski.pl

728 415 561

4

Główny księgowy

Bogusława Kos

bk@pruszczgdanski.pl

728 415 569

5

Specjalista ds. kadr, płac i obsługi kasowej

Agnieszka Wrześniewska

aw@pruszczgdanski.pl

728 415 563

6

Referent ds. księgowości

Małgorzta Kleps

mk@pruszczgdanski.pl

7

Specjalista ds. zamówień publicznych

Anna Latowska

al@pruszczgdanski.pl

728 415 570

8

Specjalista ds. organizacji imprez

Mateusz Michalczyk

mm@pruszczgdanski.pl

 

9

Specjalista ds. promocji

Izabela Nowak

in@pruszczgdanski.pl

 

10

Specjalista ds. Sprzedaży

Dorota Wysocka

rezerwacje@pruszczdanski.pl

728 415 566

11

Specjalista ds. Audiowizualnych i grafiki komputerowej

Grzegorz Haasa

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

12

Instruktor muzyki

Grzegorz Kusio

oksibp@pruszczgdanski.pl

728 415 570

Biblioteka Publiczna - Cieplewo

13

Bibliotekarz

Agnieszka Michalczyk

biblioteka@pruszczgdanski.pl

728 436 046

14

Bibliotekarz

Katarzyna Groth

Biblioteka Publiczna - Wiślina

15

Bibliotekarz

Grażyna Kłosowska

wislina@pruszczgdanski.pl

883 836 897

Biblioteka Publiczna -  Mediateka Straszyn

16

Kieorwnik ds. bibliotek

Grażyna Goszczyńska

mediateka@pruszczgdanski.pl

883 833 958

17

Bibliotekarz

Halina Ludka

18

Bibliotekarz-animator

Małgorzat Gołofit

19

Bibliotekarz-animator

Izabela Papała

20

Bibliotekarz-animator

Wioletta Toruńczak

21

Bibliotekarz-animator

Zuzanna Ludka

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się